ABC-ren logo

Mere end 40 års erfaring...

Vi har eksisteret siden 1972 og har siden da beskæftiget os med erhvervsrengøring, personlig pleje og praktisk hjælp døgnet rundt.

Fritvalgsordning

Vi er af Esbjerg Kommune godkendt til levering af både praktisk og personlig hjælp. Du kan derfor ifølge fritvalgsreglerne selv vælge din leverandør, hvis ikke særlige hensyn gør sig gældende i forhold til din situation.

Ifølge Service- og Sundhedsloven har alle borgere der opfylder betingelserne for at få hjælp, og bliver visiteret til hjælp af Visiteringsenheden, ret til at få hjælp fra en godkendt leverandør efter eget valg, til at levere de ydelser der er godkendte til levering af ekstern leverandør. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp og i øvrigt, for hver enkelt borger, på baggrund af en individuel vurdering. Når du er bevilliget hjælpen og har valgt leverandør, vil vi sammen med dig yde hjælpen så den gavner dig mest muligt.

Vi drager omsorg for, at det er de samme hjælpere, du ser hver gang, undtagen ved ferie og sygdom.

Vi ønsker også, at så stor en del som muligt af den visiterede tid du som borger er bevilliget, bruges hos dig - i dit hjem.

Visiteringsenheden kan kontaktes på Telefon: 76 16 38 60

Læs mere om fritvalgsordningen her

Udfyld nedenstående kontaktoplysninger, så kontakter vi dig angående en uforpligtende samtale.


Ekstra ydelser
Vi har behov for: