FORSIDE RENGØRING LEVERANDØR VALG KARRIERE KARSTENSMINDE KONTAKT
×
FORSIDE RENGØRING LEVERANDØR VALG KARRIERE KARSTENSMINDE KONTAKT
Leverandørvalg

FRIT LEVERANDØRVALG

Vælg i mellem vores forskellige tilvalg

Tlf.: +45 75 14 25 25

Fritvalgsordning

Fritvalgsordning

Vi er af Esbjerg Kommune godkendt til levering af både praktisk og personlig hjælp. Du kan derfor ifølge fritvalgsreglerne selv vælge din leverandør, hvis ikke særlige hensyn gør sig gældende i forhold til din situation.

Ifølge Service- og Sundhedsloven har alle borgere der opfylder betingelserne for at få hjælp, og bliver visiteret til hjælp af Visiteringsenheden, ret til at få hjælp fra en godkendt leverandør efter eget valg, til at levere de ydelser der er godkendte til levering af ekstern leverandør. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp og i øvrigt, for hver enkelt borger, på baggrund af en individuel vurdering. Når du er bevilliget hjælpen og har valgt leverandør, vil vi sammen med dig yde hjælpen så den gavner dig mest muligt.

Vi drager omsorg for, at det er de samme hjælpere, du ser hver gang, undtagen ved ferie og sygdom.

Vi ønsker også, at så stor en del som muligt af den visiterede tid du som borger er bevilliget, bruges hos dig - i dit hjem.

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp indbefatter hjælp til rengøring, tøjvask og i visse tilfælde indkøb.

Når du har fået bevilliget hjælpen, kan du vælge leverandør, og vi kan sammen tilrettelægge hjælpen efter hvornår du har lyst til vi kommer, og dine behov.

Du vil få tilknyttet en fast hjælper og den bevilligede tid vil blive brugt på dig og dine behov.

Hvis du mener at være berettiget til hjælp, af enten praktisk eller personlig art, kontakt da visiteringsenheden i Esbjerg.

Personlig hjælp

Personlig hjælp

Er du visiteret til personlig hjælp til f. eks. hygiejne, servering af mad og drikke, toiletbesøg eller struktur og sammenhæng, kan du vælge ABC Rengøring og Hjemmepleje som din leverandør.

Vores sundhedspersonale er under løbende kontrol og uddannelse. De har endvidere erfaring i liftlining, lejring og andre sundhedsfagligt relevante arbejdsprocesser og opgaver. Vi er i fortsat dialog med Esbjerg kommune om nye tiltag f. eks. på rehabiliteringsområdet. Det bevirker at vi også er interesserede i at du, i det omfang det er rimeligt, kan genoptrænes til at klare tidligere færdigheder, f. eks. når du kommer hjem efter en indlæggelse.

Ved indlæggelse og udskrivning: Vi er i tæt dialog med sygehuset omkring din evt. udskrivning, så du kommer hjem på en sikker og tryg måde, til den hjælp der er nødvendig i din situation.

Visiteringen hjælper også, sammen med sygehuset, med udskrivning og koordination af dit forløb.

Mange borgere er også glade for, at man fra først på dagen ser præsentabel ud.

Er der andre ting i din hverdag, du gerne vil have gjort, kan vi måske hjælpe.

Tilkøb

Tilkøb

Der er mulighed for at tilkøbe ydelser. Du kan f. eks. få gammeldags madduft i hjemmet igen. Få din livret en gang om ugen eller flere gange om måneden - tilberedt hos dig selv.

Vi kan tilberede din varme mad efter dit ønske. Flere af vore ansatte er udannede i tilberedning af lækker og sund mad.

Du kan endvidere tilkøbe andre ydelser af praktisk art, f. eks. ekstra rengøring, pudsning af dit kobber eller sølvtøj, gardinvask eller lignende.